Vaffel-forskning på Dyrøya

- Hvorfor synes mennesker at vafler smaker og lukter godt?

Nyheter

3. og 4. klasse på Dyrøy Oppvekstsenter har forsket på vafler og har i etterkant skrevet en artikkel om forskningen, som de gjerne deler med lokalavisas lesere.:


«Hvorfor synes mennesker at vafler smaker og lukter godt?»

Vi startet denne forskningen med å lage hypoteser, altså forklaringer til spørsmålet vårt. «Hvorfor synes mennesker at vafler smaker og lukter godt?». Hypotesene våre ble 1) fordi det er sukker i vafla og 2) fordi røra består av ingrediensene hvetemel, sukker, egg, melk og smør. Derfor valgte vi å gjøre undersøkelser som å bytte ut en av ingrediensene i vaffelrøra, observasjoner, spørreundersøkelser og lukte- og smaksprøver.

              

Flere undersøkelser

Før vi starta forskningen, laget vi en plan som viste hva vi skulle gjøre, og når vi skulle gjennomføre det. Ikke minst viste plana oss også hvem som skulle gjøre hva, og når.


Spørreundersøkelser

Vi gikk en tur til butikken og i nabolaget. Det som var litt synd var at vi gikk ut litt for tidlig på morgenen, slik at ikke alle var kommet seg opp ennå. Vi delte ut spørreundersøkelsene til de vi møtte på. Når vi kom tilbake til skolen delte vi ut spørreundersøkelsene til alle elever, lærere og førskolebarn som var der. Spørreundersøkelsene viste at det var flest i alderen 0-12 år som svarte, dette fordi at alle elevene på skolen vår er i den aldersgruppen. Men folk i alderen 12-70 svarte også. Undersøkelsen viste at folk likte vafler, men det varierte om de likte vafler med eller uten sukker.

 

Observasjon

Mens den ene gruppa sto på kjøkkenet og stekte vafler, satt den andre gruppa i sofaen i gangen og observerte hvem som sniffet inn vaffellukta, og hvem som ikke gjorde det. På kjøkkenet stekte vi først vaflene uten sukker. Utfordringen var at vi stekte vaflene uten sukker mens det var time for de andre elevene, mens vaflene med sukker ble stekt når det nærmet seg mattid. Det var en utfordring fordi at det var veldig lite folk i gangen når vaflene uten sukker ble stekt, mens det var mange folk i gangen når vafla med sukker ble stekt. Det vi så var at de aller fleste sniffet inn vaffellukta, både når vaflene med og vaflene uten sukker ble stekt. Vi måtte passe på å holde kjøkkendøra åpen slik at lukta skulle spre seg.

Smaks- og luktetester

Når vaflene var ferdigstekte gikk vi til de andre klassene og utførte smaks- og luktetester. Vaflene med sukker var mørke, mens vaflene uten sukker var lyse – men det visste ikke prøvekaninene våre. Derfor fikk de ta seg en lys og en mørk vaffel. Først skulle de lukte på vaflene og si til oss hvilken som luktet best. Etterpå fikk de smake på vaflene sine og si til oss hvilken som smakte best. Restultatet av testen ble at den lyse luktet best for flest, men det må sies at nesten like mange synes at den mørke luktet best. På smakstesten viste det seg at den mørke knuste de lyse!

 

Vaffel med maismel

Denne undersøkelsen ble ikke gjort like nøye som de andre, men vi gjorde oss noen erfaringer. Vaffelrøra ble veldig tynn og litt klumpete, og smaken ble litt annerledes. Vi synes at egg- og melsmaken kom ekstra frem. Få elever synes at vaflene var gode. Noe annet som skjedde var at lærerne som smakte på dem synes at vaflene var veldig gode!


Avslutning

Vi synes at dette ble en god undersøkelse. Vi fant ut at den første hypotesen, at sukkeret i vaffelrøra gjør at mennesker synes at vafler smaker og lukter godt, stemmer veldig godt. Hypotese nummer 2, om at røra er viktig for at vafler skal lukte og smake godt, forsket vi ikke godt nok på til å kunne si om den stemmer eller ikke.