Dette er ikke en ukontrollert brann

  Foto: Ronny Teigås

Nyheter

Fra Sistranda kan det nå se ut som det er en lyngbrann som har fått utvikle seg på Inntian.

- Det er en kontrollert nedbrenning av en holme. Det er søkt om og avklart, og den er under kontroll. Men det har blitt stor røykdannelse, og vi får mange telefoner om brannen akkurat nå, sier varabrannsjef Johan Pettersen i Frøya brann og redning.