Slipper støyskjerming hele veien

Nyheter

Etter å ha klaget på kravet om bygging av støyskjerm, får Vikantoppen AS delvis gehør.