Ber TrønderEnergi stoppe arbeidet øyeblikkelig

Beathe Sandvik Meland 

Nyheter

Rådmannen i Frøya kommune sendte like før klokken 15 et administrativt vedtak til TrønderEnergi, der de krever øyeblikkelig stans i arbeidet med vindkraftverket.

"Frøya kommune gir TrønderEnergi Vind AS pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid i tilknytning til Frøya vindkraftverk, jf. plan- og bygningsloven § 32-4. Pålegget begrunnes med at vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er bortfalt etter lovens § 21-9", står det i brevet. Vedtaket er gjort etter at rådmannen torsdag i forrige uke fikk kommunestyrets mandat til å vurdere om kommunen skulle pålegge TrønderEnergi byggestopp.

Ståle Gjersvold, styreleder i TrønderEnergi Vind, og konsernsjef i TrønderEnergi, sa tidligere i dag(mandag) at de vil fortsette arbeidet med utbyggingen av vindkraftverket inntil de får en stoppordre fra kommunen.


- Vi er i gang med byggingen. Og så lenge vi ikke får en stoppordre, så fortsetter vi

- Bare en stoppordre kan stoppe utbyggingen nå, sier Ståle Gjersvold i TrønderEnergi mandag.


Det har de nå fått, og spørsmålet er hva TrønderEnergi da vil foreta seg?

I følge et brev Gjersvold skrev til kommunen fredag i forrige uke, vil TrønderEnergi fortsette utbyggingen og vil holde kommunen økonomisk ansvarlig for ytterligere forsinkelser i vindkraftutbyggingen.

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem sa til lokalavisa like før vedtaket ble kjent at de vil gjøre det de kan for å få stoppet kommunens vedtak, som de mener er ulovlig.

Les alle våre artikler om vindkraft på denne samlesida:

www.hitra-froya.no/tema/Vindkraft/