Har klaget inn vedtaket

TrønderEnergi mener byggestopp er myndighetsmisbruk

Konserndirektør Ståle Gjersvold i TrønderEnergi. 

Nyheter


Mandag ble TrønderEnergi pålagt av Frøya kommune å stoppe all byggeaktivitet i omådet der det er planlagt  vindkraftverk.