Får ikke gjøre om brygge til fritidsbolig

Bilde fra søknad 

Nyheter

I 2006 ga Frøya kommune dispensasjon til at ei brygge i Bustvika på Sør-Frøya ble omgjort til sjøbod/ feriehus. Tillatelsen ble ikke benyttet, og gikk ut etter tre år. Nå søkes det på nytt om å omdisponere brygga.