Får bygge sjøhus i verneområdet

Allmenningskaia Sørburøya 

Nyheter

Tor Johannes Wærøe har søkt om å få sette opp en sjå (sjøhus) med platting på Sørburøya.