Laksevegen

Snart gjennomslag i Slørdalstunnelen

Her kommer Slørdalstunnelen ut i dagen på Mjønesaunet rett før Åstfjordbrua.  

Nyheter

Den 2650 meter lange Slørdalstunnelen, som er en del av Åstfjordkryssinga på fv. 714, er nå nesten ferdig sprengt.