Klarert for mobilmast

Nyheter

Frøya kommune har gitt seg selv dispensasjon fra kommunedelplanen for Sula, slik at det kan bygges mobilmast i et område definert til landbruk, natur og friluftsliv.