Mausund kan få nær 2 mill til plastrydding

Innsamling av plast i regi av Mausund feltsstasjon. Fra lokalavisas serie om plast i 2017 

Nyheter

Fylkesutvalget i Trøndelag skal i dag fordele 3,5 millioner kroner som er satt av til opprydding av plast og annet marint avfall på vanskelige steder.

Fylkeskommunen har mottatt to søknader: fra Eider AS Mausund feltstasjon i Frøya og Oppdretternes Miljøservice AS på Vikna.

Fylkesrådmannen foreslår at summen fordeles likt på de to søkerne, med 1,75 millioner kroner til hver.

"Begge søkere er allerede etablert innen innsamling av plast og annet marint avfall på vanskelige steder, og har både egnet utstyr, mannskap og kompetanse til å gjøre jobben. Søkerne er lokalisert på forskjellige steder på Trøndelagskysten; Mausund feltstasjon i Mausund, Frøya og Oppdretternes Miljøservice i Rørvik, Vikna. Det er en fordel for innsamlingsarbeidet å ha to aktører på kysten, begge svært sentralt plassert i fht. aktuelle steder for innsamling på denne kyststrekningen", skriver rådmannen i sin innstilling.


Miljøvernministeren har levert sitt svar på hva som gjøres for å hindre søppel i naturreservatet

Fikk spørsmål om marin forsøpling etter at frøyadelegasjon besøkte Stortinget.Bruker sommerferien på å rydde

- Det er så mye plast at jeg noen ganger må ta til tårene

Vi har møtt tolv personer som bruker sommeren til å rydde i fjæra. Det de finner er til å grine av.