Halverer boligmassen i omstridt boligprosjekt

Åge Kaasbøll (t.v.) og Håvard Kaasbøll i Kama Eiendom. 

Nyheter

Hitra kommune ga i 2017 Kama Eiendom dispensasjon fra reguleringsplanen for Fillan sentrum. Dispensasjonen gikk på at Kama Eiendom fikk lov til bygge rekkehus med 14 boenheter på tomta i Kjerkbakkan med en utnyttelsesgrad på 37 prosent, i stedet for utnyttelsesgrad på 20 prosent som vedtatt i reguleringsplanen.