Har sendt ut nabovarsel

Slik kan den nye bensinstasjonen bli

Otto Falkenberg i 2013, før utbyggingen av området. 

Nyheter

Falkenberg Service har sendt ut nabovarsel om bygging av bensinstasjon i Lervågen i Fillan. Firmaet, som i dag driver bilvaskstasjonen i Lervågen, og leier ut parkering og serviceanlegg til Boreal sine busser, planlegger også å fylle ut en del av sjøen i Lervågen, som skal brukes til parkering for busser og biler.