Til landsmøtet for å tale Hitra og øyregionens sak

Tom Skare og Bjørg Reitan Bjørgvik blir i helga å finne på Gardermoen hvor de skal snakke politikk med Frp-kolleger fra hele landet. 

Nyheter

Fredag reiser hitterværingene Bjørg Reitan Bjørgvik og Tom Skare til Gardermoen for å representere Trøndelag under Fremskrittspartiets landsmøte.

- At Hitra har fått to av Trøndelags 14 representanter på landsmøtet synes vi er bra. Det er et tegn på at vi blir lagt merke til, mener de to.

Bjørg har tre tidligere landsmøter bak seg, mens det for Toms vedkommende er 10. gang han deltar.

Tom Skare skal etter planen slippe til på landsmøtets talerstol.

- Lokal valgkamp, næringspolitikk og samferdsel er temaer jeg vil snakke om. Da er det bl.a. naturlig å nevne utbyggingen av Lakseveien og hva den har betydd for utviklingen av havbruksnæringen i øyregionen.

Resolusjoner

Trønderdelegasjonen har med seg flere resolusjoner som de ønsker å legge fram for landsmøtet. Av disse nevnes enklere byggesaksbehandling og mere selvråderett når det gjelder bygging innen 100-metersbeltet, fjerning av 3-delingsmodellen innen foreldrepermisjon slik at familier selv kan bestemme hvordan de vil utnytte permisjonen, samt obligatorisk vaksine av barn og helsepersonell.

Havbruk viktig

Havbruksnæringa står de to hitterværingene nær.

- Mitt mål er få økt volumet slik at produksjonen kan økes. Når det gjelder beskatningen av næringa, synes jeg Havbruksfondet fungerer godt, og finner det naturlig å utvikle dette videre, mener Skare.

Nettverk

Begge synes det er nyttig å være til stede på en så viktig arena som et landsmøte er.

- Her knyttes kontakter, vi får påvirke og vi får inspirasjon til å jobbe videre.Og selvfølgelig vil vi benytte anledningen til å framsnakke Hitra med alle vi treffer. Blant annet hvor god eldreomsorg vi har, sier Bjørgvik.

Tom Skare vil også poengtere hvilken fin plass Hitra er.

- På mange områder klarer kommunen seg stort sett godt på egen hånd. Men skal vi utvikle oss videre i positiv retning, må rammevilkårene være tilfredsstillende i en vekstkommune som vi er i, mener Tom Skare foran helgas landsmøte.