Starter utskifting av mange veilys

Mange lysmaster mangler lys på Sandstad 

Per Ervik 

Nyheter

- Arbeidet er nært forestående hvis de ikke har begynt, skriver Anne Grete Skevik i Statens vegvesen vedlikehold- og fornyingsseksjonen Trøndelag i en epost. Hun sikter til en stor og planlagt utskifting av mørklagte lyspunkter langs hovedveiene på Hitra og Frøya.

Som tidligere omtalt, er selve armaturene er borte flere steder og mange lyspunkter virker ikke i nattemørket. Lokalpolitiker Per Ervik (PP) er fornøyd med de siste beskjedene.

- Nå har maset endelig lyktes, sier han til lokalavisa. Ervik har siden i fjor høst jobbet opp mot Statens vegvesen for å få orden på veilysene etter at han oppdaget at mange lyktestolper på Sandstad var mørklagte.

- Bare fra veikrysset ved Sandstad kirke og til rundkjøringen på Jøsnøya er det faktisk 11 lysmaster som mangler lys. Noe av lysmastene mangler også armatur, påpekte Ervik i fjor og understreket at det handler om trafikksikkerhet.


 

Han tok opp problemet med direktør i Statens Vegvesen, Eva Solvi, som til Ervik svarte at vegvesenet har enormt mange henvendelser om veilys som er ute av drift over hele fylket.

- Vi må prioritere hva vi får gjort innenfor de rammer vi har. Vi har notert behovet og tar det med i våre vurderinger, sa Eva Solvi i Statens vegvesen.

Nylig tok saken en positiv vending da Per Ervik fikk ny tilbakemelding fra vegvesenet.

Anne Grete Skevik i Statens Vegvesen forteller at en entreprenør har fått bestilling på å skifte lyskilder og bytte defekte armaturer langs hele fv 714 mellom Sunde og Nesset.