Trekker nesten 30 millioner fra havbruksfondet for å dekke et underskudd

Thomas Sandvik 

Nyheter

Før frøyapolitikerne skal bestemme hva de skal bruke havbruksmillionene til, er det allerede brukt 30 millioner.