Her skal 3.750 tonn avfall kvernes og pakkes i baller

Avfall: Her skal det støpes et lukket anlegg for sortering av avfall. 

Nyheter

Kystavfall har fått tillatelse etter forurensingsloven til å drive sorteringsanlegg for avfall. Bedriften holder til på den tidligere eiendommen til Ulvan båtbyggeri på Sandstad.