De glemte heltene og innsatsen deres skal fram på podiet

Foredraget på Kystmuseet bygger på boka "Torpedo på babord". (Bilde hentet fra Kystmuseets Facebook-side). 

Nyheter

Lørdagstreffet på Kystmuseet, lørdag 25.mai, skal dreie seg om de glemte heltene, krigsseilerne. Foredraget med pensjonert førsteamanuensis Bjørn Sagdahl bygger på boken “Torpedo på babord” som følger tvillingbrødrene John og Erling Bakkmyrs liv gjennom krigsårene.

Foredraget setter fokus på krigsseilernes krigsinnsats og mangelen på anerkjennelse de fikk etter krigen. Ca. 3000 sjøfolk omkom i utenriks sjøfart i løpet av krigsårene og mange av de som overlevde slet med seinskader.
- Som et eksempel på hva sjøfolk utsatte seg for, skal vi følge John Bakkmyr med sideblikk på tvillingbroren Erling, gjennom krigsårene og inn i etterkrigstida, opplyser Kystmuseet.

John tibrakte i alt 59 døgn på flåte under krigen og hele 48 døgn på flåte etter senkningen av M/S Moldanger i juni i 1942, konvoi over Atlanteren med et av krigens hardeste ubåtangrep og noen måneder senere en ny flåteferd etter den brutale senkningen av M/S Høegh Silverdawn utenfor Australia. John var en av de mange krigsseilere som risikerte liv og helse under krigsårene. Spørsmålet er så hvordan de norske myndighetene tok imot de som etter hvert vendte hjem?