Må betale utredninga selv

Kommunen blir ikke med på å ta regninga

Sigbjørn Larsen var ordfører i Frøya fra 1979 til 87. I dag var han tilstede i kommunestyresalen og fulgte formannskapets møte 

Nyheter

- Kommunen driver med en dobbelt-kommunikasjon. Her sier administrasjonen at man skal ta bort traseen fordi den ikke er utredet. Så bestemmer kommunestyret seg for å ha traseen inntil den er utredet. Nå har de fått en utredning, men da er den ikke interessant, sier Sigbjørn Larsen etter vedtaket i Frøya formannskap.

Her vedtok flertallet at man ikke vil være med og spleise på regninga på 300.000 kroner som Sumabo, ved Sigbjørn Larsen, har brukt på en utredning for veitrase mellom Sula og Mausund.


Dette vil ny vei mellom Sula og Mausund koste

- Dette er siste runde, sier Sigbjørn Larsen som i dag presenterte ny utredning.


Arbeiderpartiet hadde drøftet saken i forkant av møtet, og kommet til at de ikke ville være med og betale de 150.000 kronene SuMaBo hadde søkt om, og som utgjør halvparten av kostnadene ved utredningen utført av NorConsult.

- Vi er ikke innstilt på å være med på dette. Det handler om forutsigbarhet. Vi kan ikke operere slik at private eller mindre bedrifter bestemmer seg for å utrede noe, og så skal kommunen være med og betale i etterkant, sa Kristin Reppe Storø (Ap)

Hun la til at det hadde kommet sterke signaler fra andre myndigheter og at de ikke støtter planer om veiforbindelse mellom øyene, og at man vet at det blir en enorm kostnad hvis den skal realiserers.

Kristin Reppe Storø (til høyre) og de andre i Ap ville ikke være med på å betale utredningen som allerede er gjort  

 

Kommuneplanlegger Kristin Strømskag la fram høringsuttalelsene fra Statens vegvesen, Fylkesmannen og fylkeskommunen til at vegtraseen var tilbakeført i kommunens arealplan, som nå er ute på siste høring.

 Av disse hadde fylkesmannen varslet innsigelse hvis kommunen står ved at traseen blir stående i arealplanen. Dette ut fra at en slik trase vil bety store inngrep i et viktig naturområde, og at samfunnsnytten ved et slikt veiprosjekt ikke vil svare seg i forhold til disse store inngrepene.


 

Opposisjonen i formannskapet var derimot innstilte på å bli med på å ta regninga for utredningen som allerde er gjort.

-150.000 kroner er ikke mye i den store sammenhengen, så jeg synes vi skal være med på dette spleiselaget. Det er et bra initiativ, og det er feil å være avvisende, sa Arvid Hammernes (V).

Sigbjørn Larsen sier han er skuffet over at flertallet ikke ble med på dette. Men han håper kommunen ser annerledes på saken når de skal behandle arealplanen.

- Vi får sette vår lit til kommunestyret. For dette handler om å gjøre det som trengs for at øyrekka ikke skal avfolkes, sier Sigbjørn Larsen.