Ber om penger til prøvedrift av ferge allerede til neste år

Nyheter

I 2006 vedtok kommunene Aure, Hitra og Hemne å sette i gang et forprosjekt med sikte på å opprette fergesamband mellom Laksåvika på Hitra og Kjørsvikbugen i Aure.