Fortsatt høy ledighet i Øyregionen

Nyheter

Mens arbeidsledigheten i Trøndelag i april var på 1,9 prosent, fortsetter Hitra og Frøya å ligge godt oppe på to-tallet.

Siste måned var 58 (+11 i forhold til i fjor) hitterværinger og 73 (-2) frøyværinger helt arbeidsledig. Dette utgjør henholdsvis 2,4 og 2,6 prosent av den totale arbeidsstyrken i hver kommune.

Bare Snillfjord (2,6), Frosta (2,4) og Verran (2,8) har like høy ledighet i Trøndelag.


Totalt er det 4.566 ledige i fylket, fordelt på 1 873 kvinner og 2 693 menn. Dette tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra i fjor på 9 prosent (438 personer) for samme periode. Gjennomsnittlig arbeidsledighet for landet er på 2,3 prosent. 


Færre langtidsledige 

- Den positive trenden fra 2018 fortsetter i 2019. Trøndelag er ett av fem fylker som har en ledighet under 2 prosent og det er selvsagt svært gledelig. I tillegg har vi over 300 færre langtidsledige enn på samme tidspunkt i fjor. Det viser at vi har et godt arbeidsmarked og at tiltakene våre gir resultater, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.  

Oppland, Sogn og Fjordane og Troms er de eneste fylkene som ligger lavere enn Trøndelag 


En av tre ledige er innvandrere 

Arbeidssøkere på tiltak gjennom NAV Trøndelag er 1 322 personer. Det er 0,5 prosent av arbeidsstyrken. En nedgang på 23 prosent fra i fjor. 33,4 prosent av helt ledige har innvandrerbakgrunn og ungdomsledigheten er på 2,4 prosent. Ledigheten øker noe for de aller yngste (under 20 år), men går ned for de øvrige gruppene. 

- Statistikken viser at det fortsatt er behov for særlig innsats rettet mot ungdom og innvandrere, påpeker Wigum.  


Lavest ledighet i Høylandet 

Ledigheten fortsetter å gå kraftig ned for ingeniør og IKT-fag. Her har ledigheten falt 41 prosent sammenlignet med fjoråret. Helse, pleie og omsorg har også stor nedgang. Her er ledigheten 22 prosent lavere sammenlignet med fjoråret.  

Høylandet har lavest ledighet på 0,8 prosent, fulgt av Hemne, Åfjord og Holtålen, alle med 1 prosent.