Helvetet og Gjetøya skal få sterkere forbindelse

Nyheter

Kommunen ønsker å gjøre brua kjørbar for 30 tonn tunge kjøretøy, og har sendt to forslag til hvordan det kan gjøres ut på høring.