- Nå bør vi rive skolen

Martin Nilsen er ikke villig til å bruke nær 3,8 millioner på å flytte den gamle skolestua 

Nyheter

I november 2013 la daværende kultursjef Knut Arne Strømøy fram en vurdering av den gamle skolestua som står midt på skoleplassen til Sistranda skole. Til tross for at bygget ikke er fredet, mente han at bygget har kulturhistoriske verdier. Det var i forkant av dette lansert forslag om å rive bygget.