Det er plantet en million av disse på Frøya. Nå settes det av store summer til å bekjempe dem

Nyheter

Da man etter andre verdenskrig startet med planting av sitkagran, blant annet på skogløse Frøya, ble dette sett på som en stort skogreisningsprosjekt langs hele norskekysten. Det ble plantet sitkagran helt fram til midten av 80-tallet.