Sjøen har vært Trygves (92) arbeidsplass, også under krigen

- Det var ei forferdelig tid med blant annet tortur som jeg har hatt plager med opp gjennom årene

Nyheter

Godt opplært av sin far Nils som også drev frakting langs norskekysten. Først med seil, så med damp og deretter motor. Mange båter har det blitt, mange navn og huske, men Trygve Wassether har mye av historien sittende fast.