Rettsaken avlyst - nå har kommunen bare ett håp igjen

Nyheter

Ordfører Berit Flåmo ble underrettet om fylkesmannens vedtak om å oppheve byggestoppen nå i formiddag. Formannskapet har allerede vært samlet, og vil samles på nytt over helga, for å vurdere om kommunen kan søke departementet om omgjøring av vedtak.Vedtaket fylkesmannen har gjort om å oppheve Frøya kommunes byggestopp for vindkraftverket, er et endelig vedtak som ikke kan påklages videre i forvaltningen.

I og med at vedtaket fra fylkesmannen gir Trønderenergi medhold i det de også har stevnet Frøya kommune for retten om, så avlyses nå rettsaken som var berammet til tirsdag 14. mai. Dette bekrefter ordfører Berit Flåmo overfor Hitra-Frøya.


 

Når fylkesmannen gjennom sitt vedtak sier at Trønderenergi har byggetillatelse, vil heller ikke kravet om å få statlig plan relevant. 

I følge kommunens advokat, som i dag orienterte formannskapet, vises til en åpning for at kommunen kan levere en omgjøringsbegjæring til  departementet.

Dette blir eneste sak i det ekstraordinære formannskapsmøtet som holdes tirsdag.

Hans Anton Grønskag i Nei til vindkraftverk på Frøya mener kommunen nå gjøre dette.

- Det ser ikke ut til at Fylkesmannen har tatt stilling til åpenbare feil ved Trønderenergis "start" av prosjektet. Kommunen bør derfor kreve en omgjøringsbegjæring til kommunal og moderniseringsdepartementet, på grunn av sakens prinsippielle art, sier Hans Anton Grønskag.