- Vi har tatt vår del av vindkraft-byrden og vel så det

Nyheter

Det foregår en anspent diskusjon, både lokalt og nasjonalt, om vindkraft og framtidig kraftproduksjon. På Hitra er det per i dag 24 vindmøller og det er i ferd med å etableres 26 nye vindmøller på Eldsfjellet. På Frøya har vindkraftutbygginga blitt foreløpig stoppet av Frøya kommune.