Vindkraftsaken:

Mener Fylkesmannen gjør en stor feil når han tillater utbygging

MDGs gruppeleder i Trøndelag, Tommy Reinås, er ikke imponert over Fylkesmannens vedtak. 

Nyheter

Fylkesmannen i Trøndelag opphevet for kort tid siden Frøya kommunestyres vedtak om å stanse vindkraftutbyggingen på Frøya. Vindkraftutbygging er ikke i seg selv negativt, men når det får så store miljøkonsekvenser som på Frøya må man heller vurdere andre tiltak, skriver Miljøpartiet De Grønne (MDG) i en pressemelding.


 

MDG mener derfor at Fylkesmannen gjør en stor feil når han nå i praksis tillater utbygging av en vindmøllepark i et område Miljødirektoratet i en rapport publisert i februar slo fast burde ekskluderes fra alle framtidige vindprosjekter. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages, og MDGs gruppeleder i Trøndelag, Tommy Reinås, er ikke imponert:

– Det er trist og opprørende at Trønderenergi får rasere trøndersk natur uhindret. Kommunestyret i Frøya har gått i mot utbyggingen, det har vært langvarige demonstrasjoner og i en folkeavstemning sa lokalsamfunnet tydelig ifra om at de ikke ønsker dette. Stort tydeligere går det ikke an å vise hvor feil dette er, og vi har hele tiden støttet aksjonistene og avstemningene fullt ut, sier Reinås.


- Det kan høres paranoid ut, men vi sjekker med jevne mellomrom

Trønderenergi planlegger oppstart igjen så raskt som praktisk mulig

 

Han påpeker videre at grønn omstilling er nødvendig, men at det ikke kan gå på bekostning av uberørt natur, artsmangfold og nærmiljøer i den grad det gjør på Frøya. MDG mener derfor at Fylkesmannen begår en stor urett med sitt vedtak.

Videre viser Reinås i pressemeldingen til at naturen er beskyttet av både grunnlovens § 112, samt lover om allemannsretten, naturmangfoldsloven, og en rekke inngåtte internasjonale konvensjoner og avtaler som alle er laget for å ta vare på våre felles naturverdier.
- I praksis blir alle disse lovene tilsidesatt av en forvaltning som tar ensidig hensyn til utbyggerinteressene.