Har startet arbeid i vindkraft-området

  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Mannskaper fra TrønderEnergi er nå ved 130-tida mandag i Nessadalen ved Skarsvågen med utstyr for å forberede vindkraft-utbygginga.