- Vi har selvsagt gjort oss opp noen tanker om hva vi vil gjøre når anleggsmaskinene kommer

Per Ole Sandvik, Eskil Sandvik og Hege Berg Johansen er fortsatt optimistiske med tanke på å få stanset vindkraftprosjektet. 

Nyheter

På den ene sida av veien i Nessadalen er det nå parkert tre traktorer der hvor avskjørselen til vindkraftverket skal komme. På den andre siden siden sitter en gruppe med demontranter hvor de har etablert en leir. Her er det en avventende stemning tirsdag formiddag.