Sentrumsparken skal inneholde pop-up scene og utekafe

Ungdomsrådet har utarbeidet forslag til hvordan sentrumsparken i Fillan bør bli. Til høyre sees Mediehuset, til venstre Hjorten hotell og i bakgrunnen Hitra helsetun.  Foto: Hitra kommune

Nyheter

Formannskapet lovet i fjor at Fillan sentrumspark skulle stå ferdig i mai i år. Parken er i stor grad utformet etter Hitra ungdomsråds ønsker, men bearbeidet for å komme innenfor budsjettet. I tirsdagens formannskapsmøte etterspurte ordfører Ole Haugen (Ap) hvordan det ligger an med byggeplanene.

Rådmannen svarte i følge protokollen at det er mottatt ett tilbud som er gjennomgått.

- Arbeidet starter snart, men er usikker på dato for ferdigstillelse. Formannskapet vil bli orientert i neste møte, står det i protokollen.


Lover ungdommen ny park innen mai neste år

Men får beskjed om å bearbeide planene.Vil bygge en "kul møteplass" med café, knallrøde benker og fritidstilbud til både unge og eldre

- Selv om det er ungdom som har kommet med forslag, skal parken kunne brukes av alle, sier Adrian og Kevin før de går i møte med de voksne. Her forklarer de valgene bak park-ideene.

 

Slik er beskrivelsen av parken i anbudsdokumentene, som ble lagt ut i april:

Det skal bygges en ny sentrumspark i Fillan. Arbeidene vil i hovedsak bestå av følgende:

I hele området er det lagt opp til en blanding av større åpne soner og mindre mer skjermede soner, med benker og andre sitteplasser. I nord er det planlagt en litt større «sandkasse» som både kan fungere til aktiviteter som boccia og skotthyll, men samtidig også kunne brukes til ballspill, som ren sandkasse og mer. Både like nord for og like sør for sentrum av parken planlegges aktivitetssoner og apparater tilpasset litt eldre barn og ungdom. Her er det tiltenkt muligheter for å utforske, utfordre og trene balanse, klatreferdigheter og generell koordinasjon.

Sentralt i parken er det tenkt et vannelement foran et flerbruksbygg som både kan romme utekafe, popup-scene og mer, og det er tenkt at selve bygget skal driftes i form av et integrerings- og inkluderingsprosjekt mellom ulike aldersgrupper og nasjonaliteter. Gitt Hitras multinasjonale befolkningssammensetning, er behovet for møtearenaer der ulike nasjonaliteter kan møtes stort. Plassering av bygget og utforming av parken generelt er gjort med bakgrunn i lokale vær- og vindforhold for å skape gode og lune møteplasser, samtidig som området også er fleksibelt nok til å kunne dekke flere og ulike behov.

Søndre del av parken er planlagt tilrettelagt enda mer for de yngste, med små sandkasser og mindre lekeapparater omsluttet av benker og trær, slik at foreldre, besteforeldre og barn sammen kan nyte parklivet.