- Målet er en felles uttalelse fra aksjonister og vindkraftutbygger

Prosjektleder for utbyggingen, Ragnhild Remmen Bull ,og Lene Dahlø Skarsvåg fra aksjonsgruppa i diskusjon da arbeidet med å gjerde inn området hadde startet sist mandag 

Nyheter

Det skal i dag, klokka 12, holdes et møte mellom aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya og representanter for vindkraftutbyggeren TrønderEnergi Vind. Dette kommer i stand etter at aksjonistene før helga ba om et dialogmøte. Målet var å bli enige om noen retningslinjer for hvordan aksjonister og utbyggere skal forholde seg til hverandre.