Vurderer flytting av kinoen

Kinosjef Omar Pleym i Hitra kino gleder seg over at det ble løst over 7.300 billetter til kinoforestillingene i fjor. 

Nyheter

Kultursjef Omar Pleym mener kinoutstyret begynner å bli så gammelt at det er modent for utskifting, og har bedt politikerne sette ned et arbeidsutvalg som skal se på hvordan Hitra kino skal drives videre.