950.000 krever stans i nedbygging av norsk natur

- Stor satsing på vindkraft er en av de store truslene mot naturen og friluftslivet i Norge.

BEKYMRET: Planer om storstilt vindkraftutbygging bekymrer friluftsorganisasjonene.   Foto: Marius Dalseg Sætre

Nyheter

Det er budskapet i resolusjonen som nylig er vedtatt av de norske friluftslivsorganisasjonene,

Planer om storstilt vindkraftutbygging bekymrer Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner, med til sammen over 950.000 medlemskap. Et krav om å bevare norsk natur, var en av to resolusjoner som ble vedtatt på deres årsmøte 9. mai.


 

– Vi kan ikke bare stå å se på at norsk natur påføres uopprettelig skade. Noe må gjøres for å sikre at vi også i framtiden kan oppleve natur og friluftsliv, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Han påpeker at Norsk Friluftsliv ikke er mot industri, nye veier og all vindkraft, men mener mye mer må gjøres for å sikre at utbygging av fornybar energi ikke går på naturens premisser.

– Her gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig. Som vi nylig ble minnet om i rapporten fra FNs naturpanel, står vi ikke bare overfor en klimakrise, naturen er også i krise. Hovedårsaken er endringer i arealbruken vår. Vi er like avhengige av en mangfoldig natur som av et levelig klima, og det må vi ha i bakhodet i energipolitikken, sier Heimdal.


 

Heimdal mener det viktigste vi kan gjøre nå, både for natur og klima, å redusere energiforbruket.

 – Før vi bygger nye store vindkraftverk i fjellet, må vi heller ta ut det store potensialet i energieffektivisering og andre tiltak som bevarer de verdifulle naturarealene.