Lakseveien stengt ved Åstfjorden

Nyheter

Bruarbeidet som medfører stenging av fylkesvei 714 i Åstfjorden startet i dag.


 

Etter planen skulle  veien være  stengt fra klokka 8 til 17, med gjennomslipp klokka 11 og 14.

Trafikkoperatør Ingvild Stabell Bredland opplyser til Hitra-Frøya at arbeidet var noe forsinket i dag, slik at man kunne slippe gjennom trafikk fram til klokka 11. Men nå klokka 11:30 er veien stengt for trafikk, og vil bli stengt fram til 14, hvor det slippes gjennom trafikk. Deretter vil veien igjen bli stengt fram til klokka 17. Etter klokka 17 kan veien bli stengt i perioden på 30 minutter.

Hun oppforder reisende til å bruke vegtrafikksentralens nettside for oppdatering og planlegging av reise.