Bevilget pengene - nå blir det gang- og sykkelvei

Skremt: Frank Jakobsen, June Rise og Eskil Wahl har alle hatt skremmende opplevelser som fotgjengere og bilister mellom Hamarvika og Sistranda. Nå blir det bygging av gang- og sykkelvei. 

Nyheter

Gang- og sykkelvei mellom Melkstaden (Sistranda) og Hammarvika står ikke på fylkets prioriteringsplan.