Hovedutvalg for vei

Positive til å gå videre med lavbru

Fylkespolitikerne vil avklare om det er mulig

Float-In har utviklet et klaffebru-konsept  Foto: Float-In

Nyheter

Hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune skulle i dag diskutere løsning for ny bru over Knarrlagsundet. Fylkestinget har vedtatt at det skal bygges høybru parallelt med dagens bru øst i sundet. Rådmannen hadde lagt fram tre forskjellige forslag som gikk på bredde, antall kjørefelt og fortau.