Har nådd en milepæl i utbyggingen

Den første vindturbinen i utvidelsen av Hitra vindkraftverk sto ferdig torsdag. Den er en av fem turbiner på Ramnåsheia, sør-vest i vindkraftverket. 

Nyheter

En del uheldige omstendigheter har fått fokus i første del av utbygginga av vindkraftverket Hitra2, men det skjer også ting som går etter planen.