Lakseveien blir mye billigere enn budsjettert. Nå starter bruken av "overskuddet"

Melvasslia ved Melvatnet  Foto: Bjørn Rønningen

Nyheter

Utbyggingen av Lakseveien del 2 ser ut til å bli mye billigere enn budsjettert.