Vil ha søndagsåpent på Mausund

Foreslår at Coop Mausund får ha søndagsåpent. Her butikksjef Unni Oline Grindstad Berge (arkivfoto) 

Mange turister har oppdaget Mausund. Her et parti fra Måøyhullet 

Nyheter

Søndagsåpne butikker var et politisk tema for få år siden, men det er fortsatt slik at det er strenge restriksjoner på hvilke butikker som kan ha vanlig søndagsåpent.

Ett unntak er butikker som ligger på "typiske turiststeder": steder hvor turisme i stor grad danner grunnlaget for at man kan drive butikk.

Coop Mausund ønsker å ha søndagsåpent, og har søkt Frøya kommune om støtte til at Mausund blir definert som "typisk turiststed". Det er fylkesmannen som avgjør hvilke steder som kan få en slik definisjon.

Mange turister har oppdaget Mausund. Her et parti fra Måøyhullet 

 

Tirsdag skal formannskapet i Frøya behandle henvendelsen fra Mausund. Rådmannen er innstilt på at Frøya kommune på vegne av Coop Mausund sender en begrunnet søknad til fylkesmannen.

I 2016 ble Dyrøya definert som typisk turiststed, og Coop-butikken der har hatt åpent hver søndag siden da.