Lensmannen frykter enda tøffere prioriteringer i tida framover

Lensmann Tor Kristian Haugan ønsker mer politi til Orkdal lensmannsdistrikt, men får langt færre enn han har krevd. 

Nyheter

Lensmann Tor Kristian Haugan har bedt om at Orkdal lensmannsdistrikt, som også inkluderer Hitra og Frøya, får flere politistillinger. Orkdal lensmannsdistrikt har alene bedt om flere enn de 15 nye stillingene som skal fordeles i hele Trøndelag dette året.