- Hva skjer hvis din bedrift blir rammet av oljeutslipp

Foto fra oljevernøvelsen ved Frøya i 2012. (popcorn ble brukt som "olje") 

Nyheter

For andre år på rad arrangerer Frøya kommune miljøuke. I morgen inviteres næringlivet spesielt til et lunsjmøte på Hotell Frøya, hvor oljeutslipp blir tema.

" Hva skjer hvis næringslivet på Frøya blir rammet av et oljeutslipp, stort eller smått? Hva skjer hvis det er din bedrift som forurenser", er problemstillingen.

Frøya brann og redning, i samarbeid med IUA Sør-Trøndelag (et interkommunalt samarbeid om beredskapen mot akutt forurensning) presenterer hva den kommunale beredskapen gjør ved et utslipp. Og HAMOS informerer om hvordan man håndterer forurenset avfall i forbindelse med et uhell.

Etter lunsjmøtet blir det åpent på brannstasjonen, med aktiviteter og demonstrasjoner for målgruppen.