Departementet: Ingenting i veien for at TrønderEnergi kan starte opp igjen

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 

Nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gått gjennom Fylkesmannens vedtak, og ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket om å la TrønderEnergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya.

- Det innebærer at dispensasjonen kommunen ga i 2016 fortsatt gjelder. Det er dermed ingenting i veien for at TrønderEnergi kan starte opp igjen arbeidet.

Det skriver KMD i en pressemelding nå torsdag ettermiddag.

Departementet har ikke tatt stilling til selve vindkraftanlegget, men bare vurdert Fylkesmannens behandling av saken.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at det ikke er opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet å vurdere om det skal bygges vindkraftverk på Frøya. Vi er bedt om å ta stilling til om fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Slik reagerer TrønderEnergi:


 

Olje- og energidepartementet ga konsesjon til Frøya vindkraftverk i august 2013 etter klager på Norges vassdrags- og energidirektorats konsesjonsvedtak.

- Oppgaven til KMD har vært å gå grundig gjennom Fylkesmannens behandling av saken etter plan- og bygningslovens regelverk. Bakgrunnen er at kommunen og folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya har bedt departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. Departementets rolle i denne saken er altså rent forvaltningsmessig, sier departementet i pressemeldinga.

– Dette har vært en omfattende sak. Saken er av stor betydning både for kommunen, innbyggerne og TrønderEnergi. Det har derfor vært viktig å gjøre en skikkelig og forsvarlig vurdering av saksbehandlingen. Departementet har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å endre fylkesmannens vedtak, sier Mæland og legger til:

- Saken har reist enkelte spørsmål som er av betydning også for andre vindkraftprosjekter. Vi håper departementets behandling av saken kan bidra til at det ikke oppstår tvil i tilsvarende saker.

Slik reagerer aksjonslederen: