- Det verste med jobben er sure kunder

Ingrid Amalie Eriksen 

Nyheter

Denne uka er det pryouke (praktisk yrkesorientering) for 9. klasse på Fillan skole. I denne uken drar elevene ut på forskjellige arbeidsplasser får å prøve seg i arbeidslivet. Noen jobber i kafeer mens andre er på sjøen. Vi har snakket med noen 9. klassingene fra Fillan skole.