Prøver ut nytt opplegg for konfirmantene

Nå er det klart for å melde seg som konfirmant 2019/20.

Høstens konfirmantlærere er fung. sokneprest Bertel Aasen (t.h.) og diakon Jon Ingvar Østnes 

Nyheter

I disse dager konfirmeres årets konfirmanter i Frøyakirkene. 28 ungdommer har fått en fin markering av et år som konfirmant. Og nå åpnes det for at de som skal være konfirmanter til neste år melder seg på.

Det skjer ved at en går inn på hjemmesiden til Frøya menighet kirken.no/froya

- Det er et ønske om at en registrer seg så snart som mulig, for allerede tirsdag 11. juni er første samling for konfirmantene med foreldre, forteller fungerende sokneprest Bertel Aasen og diakon Jon Ingvar Østnes.

Det vil senere bli egen samling for de som skal ha undervisning på Måøy.


 

På samlingene vil presten ha en liten prat med en og en konfirmant sammen med foreldrene slik at man på den måten blir litt bedre kjent før en starter.

Høstens konfirmantlærere er fungerende. sokneprest Bertel Aasen og diakon Jon Ingvar Østnes. De forteller at de skal prøve ut et nytt spennende opplegg til høsten og de lover at det skal bli weekend et eller annet sted i løpet av høsten.