Miljøuka

Fjernet hundrevis av sitkagrantrær

Rasa Bagdonai, Siri Hammer, Anne Marie H. Knapstad, Svanhild Høyem Askim, Ann Mary Bottenvik og Marit Melkstavik Hansen var gjennomvåte etter et par timer med fjerning av sitkagran. Da hadde de fylt vogna til traktoren Kåre. 

Nyheter

I tillegg til søppelplukking, ble beboerne i Stølan krets oppfordret til å fjerne sitkagrantrær som hadde kommet opp i veikanten. Det var et mer krevende arbeide enn de fleste hadde forestilt seg.