Her har det vært en sjelden vekst i gårdsbruk med husdyrproduksjon

STORFE: Det er 101 jordbruksbedrifter i Hitra og Frøya som har søkt om produksjonstilskudd for husdyr i 2018. (Illustrasjonsfoto) 

Nyheter

Både Frøya og Hitra er forholdsvis små gårdskommuner. Men på Frøya har det vært en sjelden vekst i antallet bruk med husdyrproduksjon.