- De neste ukene må skuelystne holde seg utenfor dette området

  Foto: TrønderEnergi

Nyheter

TrønderEnergi har i dag sendt ut to kart for å orientere om hva som er sikkerhetssonen rundt anleggsområdet for vindkraftutbygginga.

Sikkerhetssonen er avmerket med rød sirkel, mens den svarte linja viser det som er selve konsesjonsområdet.

- Det som ligger innenfor den svarte linjen viser konsesjonsområdet. Dette er anleggsområdet fram til idriftsettelse høsten 2020. Rød sirkel på kartet er de neste to-tre ukene sikkerhetssonen som skuelystne og andre må holde seg utenfor, opplyser TrønderEnergi.

  Foto: TrønderEnergi

 

Vindkraftutbyggeren legger til at fylkesveien forbi Nessadalen vil kunne bli stengt i korte tidsrom på dagtid som følge av sprengningsaktiviteter.

- Som tidligere meldt gjelder det fortsatt at næringslivet har en egen kontaktperson som kan kontaktes vedrørende spørsmål om veistenging, skriver selskapet.


 

I dag startet TrønderEnergi opp igjen anleggsarbeidet etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) før pinse ikke fant grunn til å omgjøre Fylkesmannens vedtak.

- Det innebærer at dispensasjonen kommunen ga i 2016 fortsatt gjelder. Det er dermed ingenting i veien for at TrønderEnergi kan starte opp igjen arbeidet, varslet departementet torsdag ettermiddag.I dag (tirsdag) har Frøya formannskap hatt møte der kommunens advokat har orientert om de videre alternativene. Politikerne møtes igjen onsdag morgen for å fatte en beslutning.Les mer: vi har samlet alle vindkraft-sakene på temasida hitra-frøya.no/tema/vindkraft