- Sterkt ønske om at byggingen igangsettes så snart som overhodet mulig

Dette vil en ny ungdomsskole i Fillan koste
Nyheter

Hitra kommune har bedt om høringsuttalelser i forbindelse med revidering av Barnehage- og skolebruksplanen for 2019-2030. Et av punktene gjelder ny ungdomsskole i Fillan.