Gir seg i vindkraftsaken

Frøya formannskap i dagens møte. 

Nyheter

Et enstemmig Frøya formannskap bestemte seg i dag for ikke å kjøre vindkraftsaken videre.

Det betyr at det ikke vil bli noen rettsak i håp om å få stanset vindkraftutbyggingen på Frøya.

Bakgrunnen for formannskapets vedtak skyldes kommuneadvokatens vurdering der det kommer fram at det er lite sannsynlig at kommunen vil nå fram med et rettslige skritt.

Selv om formannskapet nå tar Kommunal og Moderniseringsdepartentets (KMD) til etterretning, var det flere som ga uttrykk for sin skuffelse over å komme fram til dagens vedtak.

-Jeg hadde et håp da saken ble løftet til KMD, men dessverre gikk det ikke slik vi håpet, sa Arvid Hammernes.


Slik er det enstemmig vedtaket formannskapet gjorde:

"Det anses som lite sannsynlig at domstolene vil anse/ kjenne Fylkesmannens vedtak ugyldig i lys av KMDs avgjørelse og supplerende vurdering.
Rådmannen har innhentet en juridisk vurdering av alternativene. Advokatens klare råd til kommunen er at rettslige skritt ikke tilrådes. Dette er basert på en helhetsvurdering av mulighetene for å nå frem, tidsaspektet, samt økonomisk risiko og ressursbruk for kommunen.
Frøya kommune tar ut fra dette KMDs avgjørelse til etterretning. "

Hadde tre alternativer

Formannskapet var også samlet i går for å vurdere saken i går. Da ble tre alternativer diskutert. Disse var:

  1. Å gå rettens vei. I dette ligger også en mulighet om å be retten om midlertidig forføyning nok en gang.
  2. Å løfte hele sakskomplekset inn til Sivilombudsmannen
  3. Alternativt ikke gjøre noen ting og ta det som har skjedd til etterretning.

Etter en diskusjon bestemte politikerne seg for å møtes i dag tidlig (onsdag) for å ta den endelige beslutningen.