Håper å ha klubbhuset ferdig i løpet av året

Men kommunen avslår søknaden om støtte på 2,5 millioner

Frode Riiber og Geir Furberg i NMK Frøya 

Nyheter

Geir Furberg og Frode Riiber var sentrale aktører i NMK Frøya da motorsportbanen ved Frøya flyplass ble bygget. Nå er de tilbake i styret i klubben, og jobber med å få realisert byggingen av det lenge planlagte klubbhuset.

Et mye besøkt senter

NMK FRøya har 350 medlemmer, og trekker motorsportfolk fra hele landet til arrangementer og konkurranser på motorsportanlegget.

- Jeg tror ikke folk er klare over hvor mye folk, fra hele landet, som besøker frøya på grunn av motorsportanlegget, sier Frode Riiber.

Åtte millioner for fiks ferdig bygg

Tirsdag hadde de en presentasjon av planene for Frøya formannskap, i håp om at kommunen ville innvilge søknaden de har levert, om støtte på 2,5 millioner kroner. Totalt vil ferdigstillingen av klubbhuset (to byggetrinn) koste 8 millioner kroner.


 

Men flertallet i formannskapet mente kommunen ikke kan gi en slik pengestøtte. Flertallsgruppen (Ap) forholdt seg til rådmannens innstilling og vurdering av at "Frøya kommune gir ikke denne type bidrag med hensyn til likhetsprinsippet mot andre aktører i Frøyasamfunnet med like interesser."


Nå eier de sin egen innsats

NMK Frøya fikk kjøpe motorsportsenteret da Salmar kjøpte flyplassen

 

Borgerlig gruppe var uenige, og ønsket å delvis innfri søknaden ved å bevilge 1 million. Martin Nilsen (H) mente at kommunen drev forskjellbehandling allerede, og viste til hvordan kommunen hadde gått inn i storhallen.

- Det er forskjellsbehandling når man kun støtter det som skjer i kommunale anlegg. Her går man inn med gratis hall-leie. Man skal være forsiktig med at man ikke forskjellsbehandler forskjellige idrettsgrener, sa Nilsen.

Riiber og Furberg hadde da presentert finansieringplanen for et motorsportbygg fiks ferdig. Ved siden av tippemidler, støtte fra Gjensidige-stiftelsen og støtte man har fått fra lokalt næringsliv, ville man med kommunalt tilskudd ha finansiert byggetrinn 1 (selve bygget), og man står da igjen med å skaffe ytterligere sponsorstøtte til å fullføre trinn 2, som er innredning og inventar.

En million i støtte fra byggefirmaet

Totalkostnaden er beregnet å bli 9 millioner. Men fordi entreprenør på bygget, Hitra bygg og betong, allerede har gitt rabatt og støtte på en million, jobbes det med å få på plass åtte millioner til et et fiks ferdig bygg.

- Vi har holdt på med planene siden 2013, og gjengen som bruker anlegget begynner å bli utålmodige. Når Frode (Riiber) og jeg har engasjert oss igjen, er det for at vi vil sette inn støtet, sånn at vi har klubbhuset på plass i løpet av året, sier Geir Furberg.

Alternativ læringsarena

Ved siden av verksted vil klubbhuset, som bygges i to etasjer, ha lokaler som kan brukes til ulike formål. Blant annet ser klubben seg for at motorsportanlegget, med klubbhus, kan benyttes som en alternativ læringsarena for ungdom.


Det hadde ikke blitt de store arrangementene uten denne familien

- Makan til dugnadsinnsats skal man lete lenge etter.

 


- Det blir lenge å vente til våren

Birger Johansen og brukere fra Frøyas bofellesskaper gleder seg til neste gokart-sesong.